اینترنت اشیاء

با اینترنت اشیاء آموخ میتونی تمام اطلاعات دستگاه ها رو به صورت آنلاین مشاهده و حتی ذخیره کنی!

اطلاعات دستگاه شماره ۱
V ۲۲
A ۲
W ۷۰
C ۳۶
H ۱۵

روشن

اطلاعات دستگاه شماره ۲
V ۲۲
A ۲
W ۶۰
C ۳۱
H ۱۴

روشن

اطلاعات دستگاه شماره ۳
V ۲۲
A ۱
W ۵
C ۳۶
H ۱۵

خاموش

اطلاعات دستگاه شماره ۴
V ۲۲
A ۱.۸
W ۶۵
C ۲۲
H ۱۱

روشن

اطلاعات دستگاه شماره ۵
V ۲۲
A ۲
W ۱
C ۱۵
H ۱۵

خاموش

سیستم های تهویه
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...