سفارش پروژه

گروه علمی آموزشی آموخ مفتخر به انجام پروژه های گوناگون در حوزه الکترونیک و نرم افزار می باشد. فلذا مشتریان عزیز می توانند جهت سفارش انجام پروژه و یا سفارش نظارت بر پروژه توسط آموخ مطابق با شرایط و مشخصات زیر اقدام نمایند.

سفارش انجام پروژه:

در این نوع سفارش تمامی مراحل (صفر تا صد) پروژه توسط گروه آموخ طبق ضوابط زیر انجام می شود:

۱ – گروه آموخ خود را ملزم به انجام پروژه در زمان مقرر و با بالاترین سطوح تکنولوژی و کیفی می داند.

۲ – کلیه پروژه ها با توجه به سطح و هزینه دارای ۳ تا ۲۴ ماه گارانتی بی قید و شرط هستند.

۳ – تمامی مراحل و نحوه انجام پروژه ها به سفارش دهندگان به صورت روزانه و ماهانه گزارش داده خواهد شد.

سفارش نظارت بر انجام پروژه:

در این نوع سفارش تمامی مراحل (صفر تا صد) نظارت بر پروژه هایی که توسط سایرین انجام می شود توسط گروه آموخ طبق ضوابط زیر انجام می شود:

۱ – گروه آموخ خود را ملزم به نظارت کامل و دقیق بر انجام پروژه در تمام سطوخ از پیش مقرر شده می داند.

۲ – کلیه پروژه ها با توجه به سطح و هزینه دارای ۳ تا ۲۴ ماه گارانتی نظارت بی قید و شرط هستند.

۳ – تمامی مراحل و نحوه نظارت بر انجام پروژه ها به صورت روزانه و ماهانه به سفارش دهندگان گزارش داده خواهد شد.

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...