ایجاد رمز تصادفی با پایتون

گاهی وقتا نیاز داریم به صورت رندوم به تولید رمز یا پسورد بپردازیم. کد زیر که برای ایجاد رمز تصادفی با پایتون هست اینکارو برامون انجام میده:

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">#Description: Generate a random password using python
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">import string
import random
while True:
 num_min_characters = int(input('Minumum number of characters:'))
 num_cap_letters = int(input('Number of capital letters:'))
 num_punctuations = int(input('Number of punctuations:'))
 num_digits = int(input('Number of digits:'))
 pass_len = int(input('How many characters for your password:'))

 if num_min_characters >= num_cap_letters + num_punctuations + num_digits and pass_len >= num_min_characters:
  break
 else:
  print('The number of minimum characters does not match the required information')
  print()
<p>
 

caps = []
for i in range (0, num_cap_letters):
 caps.append(random.choice(string.ascii_letters).upper())

puncts = []
for i in range (0, num_punctuations):
 puncts.append(random.choice(string.punctuation))

digits = []
for i in range (0, num_digits):
 digits.append(random.choice(string.digits))
<p>
 

password_requirements = caps + puncts + digits
password_requirements
<p>
 

pass_len = pass_len - num_min_characters
password = []
for i in range(0, pass_len):
 password.append(random.choice(string.ascii_letters))
<p>
 

password
<p>
 

for char in password_requirements:
 password.append(char)
<p>
 

password
<p>
 

random.shuffle(password)
<p>
 

password

خروجی:

 

['W', 'd', '=', 'S', '{', 'U', '$', 'q']
<p>
 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...